Jak poznat kvalitu?

  Chcete se naučit rozeznávat kvalitní boty od těch nekvalitních? Chcete umět odlišit mistrovská díla od běžné produkce? Poznávat pravou hodnotu?

  Pak čtěte následující úvahy na téma "kvalita", které vám mohou pomoci najít tu správnou odpověď.

 

  Abychom mohli dobře poznávat kvalitu, musíme v první řadě získat o zkoumaném předmětu (např. o botách) co nejvíce informací. K tomu je třeba využít všech dostupných zdrojů.

  Nejlepší jsou naše vlastní smysly, hlavně zrak, hmat a čich. Zkoumejte předměty velmi pomalu a podrobně, protože jedině tak si můžete postupně začít všímat drobných detailů.

  Nezkušené oko nerozezná kvalitu na první pohled. Je třeba porovnávat a učit se. Brzy si začnete všímat rozdílů, nepřesností a vad. Ale jenom dívat se bohužel nestačí.

  Důležité jsou informace o způsobu výroby. Čím detailnější představu o tom jak se zkoumaný předmět vyrábí budete mít, tím lépe dokážete posoudit dobře nebo špatně provedenou práci a tím i její kvalitu.

  

  Pojem "kvalita", kterým hodnotíme zkoumané předměty (např. boty) v sobě zahrnuje několik složek. Kromě úrovně řemeslného zpracování je to také trvanlivost a odolnost neboli životnost. Ta je jistě hodně důležitá hlavně z ekonomického hlediska, ale právě zde začíná být velmi důležitá subjektivní složka kvality a tou je estetická vyváženost předmětu.

  Je totiž celkem snadné výrobek předimenzovat tak aby vydržel opravdu hodně dlouho, ale vždy je to na úkor vzhledu a účelnosti. Například hodně silný a pevný materiál je také obvykle hodně těžký a neohebný a podobně.

  Všímejte si jak dobře nebo špatně jsou předměty okolo vás vyváženy po této stránce a jednoho dne poznáte, že držíte v rukou mistrovské dílo.

  Pokud budete podrobně studovat nějaký výrobní postup (např. šití bot) jistě si všimnete toho, že kvalitní práce (to znamená přesná, pečlivá, rovná, čistá, bezchybná a podobně) vyžaduje svůj čas. Obecně se dá říci, že čím více času věnuje tvůrce svému dílu, tím lepšího (kvalitnějšího) výsledku dosáhne. A na opravdu kvalitním výrobku je také tento čas vidět.

  Snad ani nemusím dodávat, že čas jsou peníze. Bohužel ale neplatí pravidlo, že to nejdražší je zároveň také nejkvalitnější. Proto si všímejte i jiných rozdílů mezi levnými a dražšími výrobky než jen ceny.

  

  V současné době není téměř žádný problém najít informace o tom jak se co vyrábí (např. boty). Hlavně internet je plný velmi podrobných návodů. A přesto je k dostání tak málo kvalitních výrobků. Ono totiž nestačí jen vědět jak na to, úplně nejdůležitější je totiž praxe a ta musí být velmi dlouhá. Jedině častým a dlouhodobým opakováním se řemeslníkova práce stane přesnou a bezchybnou.

  Pozorujete-li při práci nějakého mistra, máte pocit, že činnost kterou vykonává je velmi snadná a že ji lehce zvládnete i vy. Když to však zkusíte, náhle zjistíte že je nemožné ho napodobit. Zkušenosti a dovednosti získané letitou praxí mají velkou hodnotu a ta musí být náležitě oceněna.

 

  Text a foto Radek Zachariáš